lá cải

Yahoo! News Giới tính của cô giáo Quỳnh Trâm sẽ do Thủ tướng quyết định

·

Thế giới tính của con cô giáo Quỳnh Trâm thì do ai quyết định?

nhằm lúc 16:00 ngày 22/2/13, Zuk rằng:

Không biết X sẽ kiểm tra thế nào đây?

nhằm lúc 16:14 ngày 22/2/13, Vu rằng:

Ngay cả giới tính của con cái mà bố mẹ còn không được quyền lựa chọn, nay Thủ tướng lại có quyền quyết định giới tính của cô giáo sao?

nhằm lúc 18:05 ngày 22/2/13, panpan rằng:

He he. Giới tính là XY

nhằm lúc 18:24 ngày 22/2/13, Oishi rằng:

Cuối cùng cũng làm 1 việc đúng chuyên môn được đào tạo.

nhằm lúc 10:44 ngày 23/2/13, capthoivu rằng:

Cha chả cha chả... Chắc phải lập thêm ban cố vấn thủ tướng làm việc ngày đêm đây, vì nhiều lăm đó, sơ sơ thấy thêm mấy "em" CTS, VH, ĐVH, LCK, LNT.... Hay giao việc này cho ông Phó chuyên Heo Gà bây giờ kiêm nhiệm vụ này luôn?

nhằm lúc 22:26 ngày 23/2/13, An An rằng:

X là tên, XY mới là nhiễm sắc thể. Cứ lẫn lộn hết cả :D
Đang gửi…