lá cải

VnExpress Đà Nẵng - Xi măng Xuân Thành: Đại chiến Siêu Cup

·

Siêu Cúp, tên gọi Việt hóa của Super Cub 50, dòng xe Honda xuất hiện từ năm 1950, chỉ có 49 phân khối, ngày xưa huy hoàng kim vàng giọt lệ, đến nay vật đổi sao dời, chạy ì à ì ạch, thường phải một người đạp một người đẩy, thắng nhẹ thì tuột luốt thắng mạnh lại đổ kềnh ra...

nhằm lúc 23:04 ngày 22/2/13, az rằng:

chứ không phải là siêu kứt chứ?

nhằm lúc 12:10 ngày 23/2/13, capthoivu rằng:

81 trở lên mới có kim vàng giọt lệ, 82 bắt đầu có "đèn vuông". Mình đi xe 79-80 có con số 50 chình ình phía trước "mặt nạ"
Đang gửi…