lá cải

Công Lý Clip Ca sĩ Tóc Tiên biểu diễn phản cảm tại hải ngoại

·

Chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không biết cái hại về lâu dài, thật không biết nghĩ! Nó tự ái nó không gửi kiều hối về nữa thì trơ mõm khấc!

Đang gửi…