lá cải

Đất Việt Gareth Bale sẽ đến Barca vì bồ?

·

Đến bao giờ thì các anh chị phóng viên mới hiểu "bồ" là từ lóng, là khẩu ngữ, chứ không phải ngôn ngữ chuẩn mực của báo chí? Ví dụ ngày xưa mẹ anh chị gọi bố anh chị là thằng bồ, bố anh chị lại khoe với bạn là tao mới phịch con bồ...

nhằm lúc 21:33 ngày 24/2/13, maomeo rằng:

Đừng mong chúng hiểu. Chúng tốt nghiệp hết cả rồi.
Đang gửi…