lá cải

nhằm lúc 23:18 ngày 25/2/13, scapbi rằng:

"Cùng với đó, Việt Nam cũng đã công bố việc xây dựng một căn cứ tàu ngầm. Và mặc dù vị trí xây dựng căn cứ không được tiết lộ cho báo chí công khai, nhưng các chuyên gia Nga cho rằng, đó sẽ là Cam Ranh như một điểm cách đều các vùng lãnh thổ và vùng biển phía bắc, phía đông và phía nam." - hoặc là đếu có căn cứ hoặc là cái lều báo này nó bán nước.

nhằm lúc 23:57 ngày 25/2/13, Kenny rằng:

Tự xử.

nhằm lúc 22:16 ngày 26/2/13, anh ga rằng:

lạy ông tui ở bụi chuối

nhằm lúc 23:34 ngày 26/2/13, capthoivu rằng:

chắc tấn công mấy thằng đóng ghe vươt biên đang lớ ngớ trên đất liền
Đang gửi…