lá cải

Kiến Thức Triều Tiên: Ông Kim "trẻ" muốn chứng tỏ quyền lực

·

Gọi thế là sai. Đúng phải gọi là thằng Kim sống.

nhằm lúc 22:39 ngày 26/2/13, ltran rằng:

Có liên quan tới cô Kim mông to không ????

nhằm lúc 7:55 ngày 27/2/13, Vu rằng:

Bố nó mới là ông, mà là ông Kim chết

nhằm lúc 10:53 ngày 27/2/13, Tèo rằng:

Kim là ông nội của thằng PV
Đang gửi…