lá cải

Tin Tức Online Lâm Chi Khanh: ‘Mong ngày mặc áo cô dâu’

·

"Ngày xưa khán giả yêu thương và quen gọi tôi với cái tên Lâm Chí Khanh nên giờ khi đổi sang Khanh Chi Lâm có người quen người không. Vì thế tôi lấy tên Lâm Chi Khanh [...]" - Sao tôi muốn có cái hồ lô đem tới trước nhà anh/ả này mà kêu to ba tiếng quá!

nhằm lúc 7:50 ngày 12/3/13, Hai Ly rằng:

Ha ha, Cải làm nhớ đến Tây du ký quá

nhằm lúc 14:30 ngày 12/3/13, bin rằng:

cổ mới cập nhật nghệ danh chính thức là ( mới ăn thì ngừng kẻo ói) : "CÔNG CHÚA Lâm Chi Khanh"

nhằm lúc 15:09 ngày 12/3/13, Dưa Cải rằng:

Không có hồ lô thì mượn quạt Ba Tiêu của bà La Sát hoặc Cửu Long Thần Hỏa trạo của Na Tra cũng được.

nhằm lúc 14:40 ngày 13/3/13, mơ chua rằng:

Hôm nào cổ đi cà phê, hy vọng lại có anh khoe lựu đạn...
Đang gửi…