lá cải

VnExpress Các đôi 'lệch pha' trên bục trao giải điện ảnh

·

Đã lên bục trao giải mà người thấp người cao, thật đáng cho bọn ngồi chò hõ phía dưới ngẩng lên nhìn khinh bỉ vậy!

Đang gửi…