lá cải

Giáo Dục Trang Nhung đang sở hữu vòng 1 'thật mà đẹp' nhất Vbiz?

·

Vì miếng ăn phải dùng đến ngực mình là một cái nhục rồi, mà dùng ngực người khác để kiếm ăn thì lại là bách nhục xuyên tâm, nhục thay cho cả họ hàng làng xóm...

nhằm lúc 8:29 ngày 13/3/13, Hai Ly rằng:

Nhục cũng là thịt, vì miếng thịt mà phải chịu nhục

nhằm lúc 11:15 ngày 13/3/13, Người Trồng Cải rằng:

Vòng 1 thôi mà, có gì đâu mà làm ầm ĩ, còn bao nhiêu thứ vài inh thôi nhưng hở ra là nó xông vào ăn liền, Cải không hay lướt web à?

nhằm lúc 6:05 ngày 14/3/13, thudinh rằng:

Hai Ly thâm nho vãi!
Đang gửi…