lá cải

VnExpress Lý Nhã Kỳ xin rút khỏi ứng viên Đại sứ du lịch

·

Dù sao tôi vẫn luôn ủng hộ Lý Nhã Kỳ.

nhằm lúc 18:03 ngày 14/3/13, Sg rằng:

Xin chân thành cám ơn và chúc cô mạnh giỏi. Không hẹn ngày gặp lại.

nhằm lúc 19:02 ngày 14/3/13, hh rằng:

Ứng viên Đại sứ du lịch bảo là: "OK, 2 phút nữa thôi". LNK bèn rằng: "Em sợ rút không kịp".

nhằm lúc 19:56 ngày 14/3/13, Kenny rằng:

Có lý nha Kỳ !

nhằm lúc 8:22 ngày 15/3/13, Hai Ly rằng:

Cô Lý khẩn thiết xin rút khỏi ứng viên vì đã quá mệt mỏi, nhưng ứng viên chưa đến đỉnh nên không cho rút
Đang gửi…