lá cải

Dân Trí Đề xuất nâng mức phạt với người kết hôn đồng giới

·

Vì sao? Vì đó là quái thai xã hội. Không là quái thai đố hòng mà đề xuất được.

Đang gửi…