lá cải

Tiền Phong Đại sứ du lịch Việt Nam: Lại loay hoay quanh Lý Nhã Kỳ

·

Các bác có vẻ thiếu kinh nghiệm. Cô Kỳ cổ ức chế cổ nghỉ là đúng.

nhằm lúc 18:28 ngày 14/3/13, Sg rằng:

Lay hoay :-)

nhằm lúc 19:11 ngày 14/3/13, hh rằng:

Đại sứ du lịch Việt Nam có gì thì làm lẹ đi, loay hoay hoài mất thời gian quá.

nhằm lúc 8:09 ngày 15/3/13, Hai Ly rằng:

Cô Kỳ cảm thán: Các bác ai cũng như Cao Thái Sơn, đàn ông chuẩn men mà chẳng làm được gì sất, cứ loay hoay bên ngoài khó chịu quá, thôi nghỉ, đi kiếm chỗ khác

nhằm lúc 14:19 ngày 15/3/13, Kẻ hư hỏng rằng:

Loay hoay mãi chả xong, cô Kỳ đã đi làm đại sứ du lịch Châu Phi.

nhằm lúc 15:25 ngày 15/3/13, bungbia rằng:

Lại quay tay quanh Lý Nhã Kỳ..
Đang gửi…