lá cải

Tin Tức Online Thảo Trang: 'Vũ khí của tôi là 3 vòng rất ổn'

·

Nhất là vũ khí tầm thấp, có thể gây mất đoàn kết nội bộ và gây nghi ngờ lẫn nhau.

nhằm lúc 18:58 ngày 14/3/13, quahay rằng:

Nhất là trong đám đông!

nhằm lúc 7:17 ngày 15/3/13, capthoivu rằng:

Phải vũ khí của ẻm là cái này không? "Dài chừng một tấc, nặng độ nửa cân, hình sắc như cái lá vông, xung quanh phát khí chí âm. Vật này cương nhu tùy lúc. Lúc nhu nhìn như đang ngậm miệng, thực ra đang ẩn giấu sát khí, tích tụ công lực để lúc cương thì uy lực, dũng mãnh vô song, có thể nuốt trọn binh khí kẻ địch, phát tiết mị dịch, dẫn dụ kẻ địch vào chốn bồng lai tiên cảnh hay địa ngục a tỳ. Đúng là bảo bối thần kỳ, vật bất ly thân, người còn vật còn, người vong vật mất. Vật này lại có thần tình riêng, thường thì tùy nghi sử dụng nhưng đến lúc cực hạn thì tự ý sát địch, không thể kìm hãm… Nếu đem vật này hơp bích với vật dưới đây thì có thể nói thiên hạ vô địch, võ lâm chí tôn..." Vũ khí của ẻm mà gặp vũ khí này là ót ót phọt phọt bùm bùm xịt.... "Tại hạ có một thanh đoản côn dài tầm tấc rưỡi, nặng độ nửa cân, đầu không nhọn, không sắc, xung quanh phát khí chi dương. Vật này cương nhu tùy lúc. Lúc nhu nhìn yếu ớt vô hại, thực ra đang ẩn giấu sát khí, tích tụ công lực để lúc cương thì uy lực, dũng mãnh vô song, có thể giết người ngoài quan ải, cách sơn đả ngưu, dẫn dụ kẻ địch vào chốn bồng lai tiên cảnh hay địa ngục a tỳ. Đúng là bảo bối thần kỳ, vật bất ly thân, người còn vật còn, người vong vật mất. Vật này lại có thần tình riêng, thường thì tùy nghi sử dụng nhưng đến lúc cực hạn thì tự ý sát địch, không thể kìm hãm… Trong chốn võ lâm có thể sánh ngang với Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao. Ai có vật này có thể hiệu triệu thiên hạ, thống nhất võ lâm, xưng hùng xưng bá. Trên có thể quất mã truy phong, dưới có thể xung dương đoạt khí. Quả là thứ binh khí lợi hại, lợi hại…!"

nhằm lúc 8:47 ngày 15/3/13, Zuckerberg rằng:

phải ăn thêm khoai lang và hột mít nữa

nhằm lúc 17:45 ngày 15/3/13, Solar rằng:

"Cập Thời Vũ" Tống Giang có khác :)
Đang gửi…