lá cải

Dân Trí Tại sao sách có nội dung xâm hại chủ quyền quốc gia, vẫn xuất bản?

·

Xuất bản thì có làm sao? Xâm hại cỡ nào thì có làm chi? Chủ quyền thì để làm chi? Nội dung kiểu gì thì đã làm sao?

nhằm lúc 23:06 ngày 15/3/13, ali33 rằng:

xử phạt quốc gia chính chủ chăng ;))

nhằm lúc 9:16 ngày 16/3/13, Hai Ly rằng:

Ai bảo các giáo sư, tiến sĩ Việt Nam không viết sách thuần việt cho chúng tôi in, vì miếng cơm phải đi mua bản quyền của nước ngoài thôi

nhằm lúc 9:28 ngày 16/3/13, Lá Mơ rằng:

Làm sao là tại làm sao? Người ta làm láo còn sao cái gì?
Đang gửi…