lá cải

VnExpress Nhan sắc sao nữ gốc Hoa qua thời gian

·

"Thứ gì gốc Hoa hay lên truyền thông Việt Nam nhất?" "Diễn viên ca sĩ." "Thứ gì gốc Việt hay lên truyền thông Trung Quấc nhất?" "Ồ nhiều lắm: rừng, thác, đảo, bô xít..."

Đang gửi…