lá cải

Dân Việt Bạc Hy Lai quan hệ bất chính với... 170 phụ nữ?

·

Đọc mà lạnh cả người. Cũng may ông này bị cách chức rồi, chứ không để ổng leo lên đến chức chủ tịch nước như Tập Cận Bình thì con số không biết là bao nhiêu.

nhằm lúc 14:26 ngày 22/3/13, Zuk rằng:

Tình cảnh rất giống Tuyết Tròn....
Đang gửi…