lá cải

Giáo Dục Ai sẽ vô địch Gương mặt thân quen?

·

Ai thì tôi cũng không quen.

nhằm lúc 21:56 ngày 16/3/13, Kenny rằng:

Thân cái con khỉ khô.
Đang gửi…