lá cải

VnExpress Đồng xu cổ của Trung Quốc lộ diện tại Đông Phi

·

Đông Phi mua tàu ngầm đi là vừa. À, mua xong thì lấy ra xài, đừng cứ trưng ra đó cho vui, rồi ngư dân bị bắt, bị đánh, chết chìm chết nổi nhục lắm.

nhằm lúc 8:02 ngày 18/3/13, Hai Ly rằng:

Có lần nó bảo là ở đâu có tiền cổ của nó là nơi đó có người của nó ở, chứng tỏ là đất đó của nó, coi chừng nay mai cái lưỡi bò của nó lè dài đến tận Đông Phi đó

nhằm lúc 18:42 ngày 18/3/13, a rằng:

Đông Phi mua ngay một đài cát xét có tính năng ghi âm để thu âm đoạn "Có đầy đủ bằng chứng pháp lý,...quan ngại sâu sắc,...giải quyết bằng con đường thương lượng,.." để mà phát mỗi khi có những vụ như trên. Thiết thực hơn tàu ngầm.
Đang gửi…