lá cải

Đất Việt Ngày rạo rực của sao Việt lấy chồng tây

·

Khi vừa thấy củ khoai tây em thấy mình như ăn phải hành tây.

nhằm lúc 8:26 ngày 21/3/13, bekinh rằng:

Ngày xưa cha ông đánh Tây Ngày nay sao Việt thấy Tây rạo lò..ng.
Đang gửi…