lá cải

Dân Trí Kim Jong-un thị sát tập trận bằng máy bay không người lái

·

Thế Kim Jong-un lái hay là gió lái đây?

nhằm lúc 23:26 ngày 21/3/13, vãi cải rằng:

Anh Ủn "lái gió"

nhằm lúc 23:29 ngày 21/3/13, An An rằng:

Câu hỏi của tôi là: "Ủn lái, hay Người lái?"
Đang gửi…