lá cải

Kênh 14 Thủy Tiên và một dàn sao tấp nập đi uống trà chanh

·

Báo với chí, dùng từ sai hết cả. Nhiều sao thì gọi là chòm, chứ không phải dàn. Chòm trong chòm râu, hay chòm lông nách ấy.

nhằm lúc 15:38 ngày 22/3/13, la cai nho rằng:

gọi là chùm cũng được
Đang gửi…