lá cải

Công Lý Bất ngờ vì Ngọc Trinh khôn khéo "đối đáp" antifans

·

Một cái status sao gọi là "đối đáp" cho được? Anh ngu quá nên thấy người ta khôn là phải rồi.

nhằm lúc 18:21 ngày 22/3/13, An An rằng:

Tin được đăng trên báo Công lý!
Đang gửi…