lá cải

VnExpress Cảnh sát Triều Tiên huấn luyện đặc nhiệm Việt Nam

·

Các bạn đừng có gào lên! Hơi tế nhị tí, nhưng đây chỉ là vấn đề học phí thôi!

nhằm lúc 18:16 ngày 22/3/13, Decimo rằng:

sao giống biểu diễn xiếc tạp kĩ vậy?

nhằm lúc 20:02 ngày 22/3/13, capthoivu rằng:

đúng thầy rồi còn gì, ăn hiếp dân đen thì thế giới phải gọi triều tiên là đại sư phò

nhằm lúc 22:01 ngày 24/3/13, bin rằng:

tại mấy tấn gạo đòi mãi không trả mới phạt vạ bằng cách bắt huấn luyện đấy
Đang gửi…