lá cải

Người Đưa Tin Nức cười lính cứu hỏa phải đi giải cứu… 'của quý'

·

"Của quý thế nào?" "Của quý kẹt bàn phím, không gõ dấu nặng được."

nhằm lúc 21:34 ngày 23/3/13, Sg rằng:

Cải nhầm. "Nức cười" theo ý của mấy chị PN đầu tôm* có nghĩa là "cười nức nở" đó mà! * đầu tôm : chứa cả óc và ...

nhằm lúc 21:58 ngày 24/3/13, bin rằng:

Của quý thì thường "nức" chứ ko "nực"
Đang gửi…