lá cải

Phụ Nữ Today Đời em nhất quyết không thèm yêu trai bất tài!

·

Chúc em yêu đơn phương vui vẻ.

nhằm lúc 1:01 ngày 24/3/13, Mơ chua rằng:

Khổ thân! Bị tự kỷ từ nhỏ mà không được chữa trị đến nơi đến chốn nên giờ nó vậy đấy.

nhằm lúc 15:15 ngày 24/3/13, mitdac rằng:

Vì em hận đã trót trao cái ngàn vàng cho dai bất tài
Đang gửi…