lá cải

Phụ Nữ Today Váy cưới đuôi tôm - sức hút khó cưỡng ngày hè

·

Thế thì mau mặc vào cho đầu đuôi như nhất.

nhằm lúc 23:47 ngày 23/3/13, Thông Tấn Thôn rằng:

Bọn nhà báo (trong đó có cả tớ) dạo này đúng là đầu như đầu tôm, chỉ biết giật tít sốc để kiếm tiền

nhằm lúc 1:29 ngày 24/3/13, Mơ chua rằng:

Hèn gì bài nào của các chị đều bốc mùi cả!

nhằm lúc 8:16 ngày 25/3/13, Bunny rằng:

Dân gian nói con tôm cứt lộn lên đầu.
Đang gửi…