lá cải

Kiến Thức Anal sex khó "lên đỉnh"... dễ gây bệnh

·

Các bạn đọc bài này đi, có nhiều kiến thức lắm. Trong đó có hai cái làm tôi bất ngờ nhất: "Anal sex thực chất là một hành vi quan hệ tình dục qua hậu môn""Các đối tượng thường quan hệ theo kiểu anal sex gồm có: dị tính luyến áiđồng tính luyến ái."

nhằm lúc 21:56 ngày 24/3/13, bin rằng:

thế ngoài đồng tính luyến ái và dị tính luyến ái chẳng hay còn loại nào khác ? Anh chị phóng viên là thú tính luyến ai, ngu tính luyến ái hay là tóm gọn lại là báo tính luyến ái ?

nhằm lúc 22:01 ngày 24/3/13, Tiêu A Chảy rằng:

"Sao lại nói thế, chẳng phải mày chửi bố mày à, tao toàn anal sex với mẹ mày mới đẻ ra mày đấy con ạ" - lời bố cu phóng viên

nhằm lúc 8:06 ngày 25/3/13, Điên thật rằng:

@bin: có thú tính luyến ái nữa.

nhằm lúc 9:27 ngày 25/3/13, Củ Cải rằng:

Tức là vẫn còn chừa lại đơn tính!!!

nhằm lúc 10:05 ngày 25/3/13, maomeo rằng:

Hay thằng phóng viên có thể kéo trym tự anal sex với bản thân mình?

nhằm lúc 13:32 ngày 25/3/13, capthoivu rằng:

thằng phóng vin con nhà páo chắc bị anal sếch nhìu quá nên đầu óc thiếu tỉnh táo chứ gì, viết mà cứ như đang ngủ gật hé hé

nhằm lúc 18:48 ngày 25/3/13, az rằng:

tượng sứ mít đóc mà tỏ ra nguy hiểm.

nhằm lúc 15:39 ngày 27/3/13, Nhảm rằng:

Thật hết đỡ nổi với anh phóng viên và các com-mần-tơ.
Đang gửi…