lá cải

VnMedia Thuê bao 3G của Viettel không đọc được báo Nhân dân?

·

Nhưng vì sao ngài lại muốn vào báo Nhân dân, thưa ngài Xổm Xặc Kiệt Xụ Ra Nôn?

nhằm lúc 8:31 ngày 25/3/13, Hai Ly rằng:

Vậy nên cứ phải miễn cưỡng đọc "quan làm báo"
Đang gửi…