lá cải

Kiến Thức Báo TQ: Vì sao người Việt Nam "chung tình" với xe máy?

·

"Chẳng phải tại mấy anh cả sao?" "Ủa tại sao tại ngộ?" "Không biết, tưởng cái vẹo gì bên nước chúng tôi cũng do các anh chi phối."

nhằm lúc 15:18 ngày 25/3/13, Oishi rằng:

vì xe máy có 4 tốt
Đang gửi…