lá cải

Kiến Thức Pháo phản lực “kiểu Việt Nam” đánh bại siêu pháo Mỹ

·

Có một câu danh ngôn tôi nhớ loáng thoáng thế này: Nếu các anh ăn mày quá khứ bằng cái chén thì trong tương lai con cháu các anh sẽ ăn mày bằng cái bát.

nhằm lúc 16:59 ngày 26/3/13, bekinh rằng:

Hiện tại là tương lai của quá khứ và chúng ta đang bốc xít.

nhằm lúc 11:46 ngày 27/3/13, Tony Tèo rằng:

Sợ là sẽ phải ăn mày bằng cái thùng to như cái bể phốt!

nhằm lúc 13:54 ngày 27/3/13, Bunny rằng:

Hô hô hô!
Đang gửi…