lá cải

Vietnamnet Vụ giết người ở Vĩnh Phúc: Nhân chứng trở về

·

Anh trở về hàng cây nghiêng ngả? Anh trở về hòm gỗ cài hoa? Anh trở về bằng chiếc băng ca? Trên trực thăng sơn màu tang trắng?

nhằm lúc 19:22 ngày 28/3/13, mi rằng:

thơ hay
Đang gửi…