lá cải

VnExpress Bí thư Hà Nội bức xúc vì 'phí bôi trơn'

·

Một tuýp vậy, nhập khẩu vào là đã chịu phí hải quan rồi, giờ lôi ra bôi cũng mất phí nữa. Phí chồng phí vậy thì đến tôi cũng bức xúc, đừng nói gì bí thư Hà Nội.

Đang gửi…