lá cải

Kiến Thức Những tội ác của “Mãnh Hổ”, “Rồng Xanh” Đại Hàn ở VN

·

May mắn là sau đó bọn đế quốc Mỹ đã chuyển sang chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh," cho dân Việt Nam tự giết nhau, chứ nếu không thì tội ác của bọn Đại Hàn càng dày hơn nữa.

nhằm lúc 21:59 ngày 30/3/13, tèo rằng:

và chiến lược ấy đến giờ vẫn còn, có khác chăng là ta tự tìm đến chiến lược ấy.

nhằm lúc 14:02 ngày 31/3/13, mam rằng:

Sao Cải lại có được lời bình"thâm hậu" thế nhỉ?! Like!!!!!!!!!!
Đang gửi…