lá cải

Đất Việt Tàu cá bị bắn, phải kiện TQ ra tòa án quốc tế

·

Phải? Mày phải nhưng nó còn phải bằng hai mày!

nhằm lúc 22:57 ngày 30/3/13, Chuông rè rằng:

Châu Tinh Trì nói: "Kiện cái con mẹ mày, đi ăn cứt đi! Đồ phản bội, cái tình đồng chí và láng giềng hữu hảo mày vứt đi đâu rồi hả"?

nhằm lúc 1:36 ngày 31/3/13, bungbia rằng:

... nó phải bằng ba mày...

nhằm lúc 8:29 ngày 2/4/13, capthoivu rằng:

kiện đách gì? con mà dám đi kiện cha à? Muốn kiện trước hết phải "ly khai quan hệ cha con" như phim bộ HK hay nói
Đang gửi…