lá cải

Giáo Dục Cảnh giác cao độ với nạn cướp giật hoành hành

·

Chắc không phải mình hê hê. Mình sống trong một đất nước yên bình, no ấm hê hê, nơi mọi người yêu mến đùm bọc nhau trong nghĩa đồng bào hê hê, dưới sự lãnh đạo á là sáng ngời hê hê. Chắc là nói bọn ngoại quốc vô đây du lịch thôi hê hê.

nhằm lúc 22:45 ngày 30/3/13, panpan rằng:

Từng cái hê hê của cải mà vừa buồn vừa cười.

nhằm lúc 10:00 ngày 31/3/13, thudinh rằng:

Ha ha là cười, hê hê là vừa cười vừa .. mếu!

nhằm lúc 21:36 ngày 31/3/13, nguyenhong rằng:

Có một bọn ngoại quốc như vậy chơi cả tháng ở Căm pu chia chẳng sao. Vừa chân ráo đến VN là mất sạch.
Đang gửi…