lá cải

Vietnamnet Thất tình, teen vật vã trả thù bản thân

·

"Họ mù quáng và coi thường mạng sống của mình. Họ quên mất rằng, mạng sống của họ là do hai đấng sinh và là sự kết hợp nhân duyên của trời và đất. Đồng thời, họ đang nắm giữ biết bao ước mơ, hoài vọng của cha mẹ và đất nước. Cần phải biết yêu bản thân mình, trước khi muốn được người khác yêu." Đây, đây là văn phong báo chí đây.

Đang gửi…