lá cải

Ngôi Sao Becks khóc nức nở khi vợ báo tin có bầu

·

"Tiền đâu mua sữa bây giờ mà em nhắc đến cho thêm gầu?"

Đang gửi…