lá cải

Vietnamnet Bỏ tiền đưa chó vào khách sạn tránh rét

·

Trong khi người thì chết cả mớ. Con người rẻ hơn con súc vật?

Đang gửi…