lá cải

Kiến Thức Fidel Castro: Lãnh đạo Cuba đã mắc sai lầm

·

"Cuba đang có những cải cách mạnh mẽ trên con đường phát triển đất nước, đưa cách mạng tiến lên phía trước" và kinh tế lùi lại sau lưng?

Đang gửi…