lá cải

Kiến Thức Xe lửa của Chủ tịch Kim có thể tàng hình

·
Buổi sáng hôm ấy trời sương lạnh, người ta thấy chủ tịch Kim ngồi bay là đà cách đường ray khoảng nửa mét, vận tốc 20 cây số trên giờ…
Đang gửi…