lá cải

Lao Động Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: “Năm có ba ngày, ráng mà giữ!”

·

Vâng, xin nhất nhất nghe anh! Nhưng còn cái vụ "ngâm mình rất lâu trong cái bồn tắm đổ đầy sữa tươi" thì xin khất! Đợi lúc nào em vừa giàu vừa ngu đã ạ!

Đang gửi…