lá cải

Gia Đình Bao giờ hết nạn "vàng tặc"?

·

Chắc cũng phải vài năm sau khi tiệt nạn "phóng viên tặc" viết "báo tặc" gửi cho các "tòa soạn tặc".

Đang gửi…