lá cải

Lao Động Hồ Ngọc Hà tất bật làm từ thiện

·

Bill Gates nhìn vào mà học hỏi này. Người ta tất bật vật vã, chứ có đâu thong dong như ông.

Đang gửi…