lá cải

VEF Vàng lặng sóng, USD bỗng xì hơi

·

Quý độc giả nhớ bịt mũi khi đọc.

Đang gửi…