lá cải

Lao Động GS.TS Tô Ngọc Thanh: "Tôi đề cử rượu nếp cái hoa vàng"

·

"Theo quan điểm của tôi, đất nước ta đã trải qua hơn 20 năm đổi mới. Cái ăn đã có, cái mặc đã đủ. Tất nhiên là chưa thật đầy đủ lắm nhưng đã khác trước nhiều. Vậy tại sao chúng ta không nghĩ đến những điều làm đẹp cho cuộc đời" - hèn gì lâu nay tôi không nghĩ đến giáo sư.

Đang gửi…