lá cải

Tiền Phong Đỗ Hải Yến: đã sinh ra Sương trong 'cánh đồng bất tận'

·

Bất ngờ quá! Trước giờ cứ tưởng Sương là do Nguyễn Ngọc Tư sinh ra.

Đang gửi…