lá cải

Thể Thao Văn Hóa Benzema nổ súng trận thứ hai liên tiếp: Giờ thì anh ghi bàn để làm gì?

·

Ghi để trọn đời vẫn hi vọng, vẫn tin một ngày mai người sẽ quay về với Benzema, về bên Benzema như những  ngày xưa ố ô.

Đang gửi…