lá cải

Phụ Nữ Net Những phút sao Việt 'lên đồng'

·

Sao Việt sướng thật! Làm gì cũng nhất nhất được lên báo: hát, nhảy, làm từ thiện, đi dự tiệc, đi bơi, đi mua sắm, đi ăn, lòi xì, té ngửa, lên đồng, đi tiêu, đi tiểu...

Đang gửi…