lá cải

Vietnamnet Tên sát nhân dùng búa giết hại đôi trai gái

·

"Tên sát nhân dùng búa lần lượt giết hại đôi trai gái rồi cướp tài sản của nạn nhân đã phải nhận án chết" - thế có tử hình không?

Đang gửi…