lá cải.org

 1. Phụ Nữ Today - Thủy Tiên lộ ngực khủng dưới nội y ướt át

  ·

  Thứ nhất, bộ hình người ta cố ý chụp thì không thể gọi là lộ. Thứ hai, nội y không ướt át mà chỉ ướt chèm nhẹp, ướt nhoe nhoét. Đến viết truyện sex cũng không xong sao dám làm nhà báo?

  Bạn không muốn ủng hộ Mark Zuckerberg ư?

  • hình chộp vu vơ

   xin cảm ơn và xin đợi bình phẩm được duyệt.

   đợi tí…